"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 21

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายญาณวุฒิ พิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันดาราศาสตร์

โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2567 จัดโดยศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์