"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567  ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย อัครวัฒน์ สาธุเม
ระดับชั้นประถมศึกษา ป.5/5
ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567  ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่จัดการแข่งขัน 17 มีนาคม 2567  ณ โรงเรียนพุทธิโศภน