"The ultimate aim of education is the development of character"

การเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันรายการ CMI Web Junior League 2024 Section One #2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวาเลนเทียร์ ลังกาชัย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.5/6

ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 (ระดับภาค)

จากการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันรายการ CMI Web Junior League 2024 Section One #2
ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ณ สนามแบดมินตัน CMI จ.เชียงใหม่
รับเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567