"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธรรมเภรี วิริยชาติ ได้รับใบประกาศจบการศึกษา โครงการเยาวชนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งจังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธรรมเภรี วิริยชาติ อนุบาล 3/10 ได้รับใบประกาศจบการศึกษา โครงการเยาวชนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ : Thailand International Ice Hockey Arena Chiangmai ระดับ : รุ่นที่ 6 จัดโดย : Chiangmai Figure Skating Club