"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น 13 ปีชาย การแข่งขันเทเบิลเทนนิส K-O TECH CUP 2024 (ครั้งที่4)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ด.ช ธณกฤต ลีลาสถาพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 13 ปี ชาย การแข่งขันเทเบิลเทนนิส K-O TECH CUP 2024 (ครั้งที่4) เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย