"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดฟ้อนก๋ายลาย ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี พ.ศ. 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรวิชา ตุ้มวอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากการประกวดฟ้อนก๋ายลาย ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี พ.ศ. 2567 วันที่ 12 เมษายน 2567 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จัดโดยวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่