"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล 2 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 9 การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมธาพร  มิ่งขวัญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2567 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน รายการ กรรเชียง 25 เมตร  กรรเชียง 50 เมตร  และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 9 รุ่นอายุ 13 ปีหญิง เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน  2567  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตลำปาง