"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลลำดับที่ 2 การแข่งขันรถจักรยายนต์รายการ r2m Super Bike รุ่น 400 cc SP Junior

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายพศิน ชมภูรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันจักรยานยนต์ รายการ r2m Super Bike รุ่น 400 cc SP Junior ในนามทีม Yamaha Thailand Racing Team  วันที่ 12 พฤษภาคม 2567