"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายพชรนนท์ ศรีศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ที่ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง Score 91.25% สอบวัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ได้อันดับที่ 16 จากผู้เข้าสอบ 4,909
จากโครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา