"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Toyota Youth Super Series สนามที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี
จากการแข่งขัน Toyota Youth Super Series สนามที่ 1
จัดโดย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 2 – 7  เมษายน 2567
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูยน์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ