"The ultimate aim of education is the development of character"

สอบวัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ โครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์ บ.เสริมปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชาย ปรเมศวร์ ศรีศิริ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ในการสอบวัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
ได้อันดับที่ 59 จากผู้เข้าสอบ 6,363

ในโครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา