"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงมิ่งกมล สิงห์ภักดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  จากการแข่งขันรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2024 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมิ่งกมล สิงห์ภักดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  จากการแข่งขันรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2024 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จัดโดย สถาบันดนตรียามาฮ่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567