"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ภาสกร จันทร์ตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11

ได้รับรางวัล

1 เหรียญเงิน จากท่ากรรเชียง 50 เมตร 11 ปี ชาย
3 เหรียญทองแดง จากท่า
– กรรเชียง 25 เมตร 11 ปี ชาย
– ฟรีสไตล์ 25 เมตร 11 ปี ชาย
– ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปี ชาย

การแข่งขันว่ายน้ำโยธา สวิมมิ่งสปิ้นเตอร์ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 3

ณ สระว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

จัดโดย สโมสรว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567