"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวสุชัญญา  วนจันทรรักษ์   ม.5/2  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมหญิง  รายการ TOA 3×3 BASKETBALL ALL THAILAND 2024 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชัญญา  วนจันทรรักษ์   ม.5/2   นักกีฬาบาาสเกตบอล  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมหญิง  รายการ TOA 3×3 BASKETBALL ALL THAILAND 2024  ระหว่างวันที่  3 – 5 พฤษภาคม  2567  ณ จังหวัดเชียงใหม่  จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย  (ระดับจังหวัด)