"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(สพฐ.) ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายนันทพัทธ์ ศิวัชพันธุ์ ชั้นประถมศึกษา 6/4

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์

จากรายการ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(สพฐ.) ประจำปี 2567

จัดโดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.67 ณ โรงเรียนพุทธิโสภณ