"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเคียนนา ฟาน โอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเคียนนา ฟาน โอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน คะแนนอันอับที่ 21 ของประเทศ การทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (Thailand Mathematician Champion Online Test) TMCOT  จัดโดย  บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567