"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูรี วีเกษ รางวัลการแข่งขันรายการว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่งสปริ้นเตอร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายภูรี วีเกษ อนุบาล 3/10 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
• ถ้วยอันดับ 9 รุ่น 6 ปี ชาย
• รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50 เมตร
• รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 25 เมตร
• รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร
• รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 25 เมตร
• รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง กบ 50 เมตร
• รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง กรรเชียง 25 เมตร
จากการแข่งขันรายการว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่งสปริ้นเตอร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567
จัดโดย : cnx swimming และชมรมว่ายน้ำภาคเหนือ
ณ สระว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่