"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2024 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณภูรี คำมงคล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ที่ได้รับรางวัล

  1. รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
  2. ดีเด่น ประเภท Electone Solo รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

จากรายการ YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2024 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
จัดโดย YAMAHA THAILAND
ณ หอประชุม มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา