"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Nakorn Sawan RAPID Central Chess on Tour 2024

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกวินท์ ศรีอำพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
จากการแข่งขัน Nakorn Sawan RAPID Central Chess on Tour 2024
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567
จัดโดย : สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์
ณ Central Nakorn Sawan