"The ultimate aim of education is the development of character"

นายณฐพล  ชื่นมนุษย์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการประกวดเรียงความ โครงการโลกยุคใหม่ ในวันวิสาขบูชา

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายณฐพล  ชื่นมนุษย์   ม.5/11  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการประกวดเรียงความ โครงการโลกยุคใหม่ ในวันวิสาขบูชา มหกรรมด้านพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (International recognition of the Day of Vesak)   วันที่ 20 พฤษภาคม  2567  ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร   จัดกิจกรรมโดย วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ระดับจังหวัด)