"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่งสปริ้นเตอร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ จินดาธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล
• รางวัลที่1 เหรียญทองเดี่ยวผสม100 เมตร
• รางวัลที่1 เหรียญทองฟรีสไตล์ 50 เมตร
• รางวัลที่1 เหรียญทองผีเสื้อ25 เมตร
• รางวัลที่1 เหรียญทองกบ 50 เมตร
• รางวัลที่1 เหรียญทองผีเสื้อ 50 เมตร
• รางวัลที่ 2 เหรียญเงินกรรเชียง 50เมตร
• รางวัลที่ 2 เหรียญเงินกบ 25เมตร
จากการแข่งขันรายการว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่งสปริ้นเตอร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567
จัดโดย : cnx swimming และชมรมว่ายน้ำภาคเหนือ
ณ สระว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่