"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิตตพัฒน์ แสงทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ