"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุ 8 ปีชาย และ 4 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดรายการแข่งขันว่ายน้ำ โยธาสวิมมิ้งสปริ้นเตอร์ ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 3

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุ 8 ปีชาย และ
1 เหรียญทอง ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร
1 เหรียญทอง ท่าเดียวผสม 100 เมตร
1 เหรียญทอง ท่ากบ ระยะ 25 เมตร
1 เหรียญทอง ท่ากบ ระยะ50 เมตร
1 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 25 เมตร

รายการแข่งขันว่ายน้ำ โยธาสวิมมิ้งสปริ้นเตอร์ ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่3 จัดโดย สโมสรว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง ณ สระว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567