"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนฤภร ศรีวิชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการแข่งขันวิ่ง Funrun ระยะทาง 5 km รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง

ขอชื่นชมและร่วมแสดวความยินดีกับ เด็กหญิงนฤภร ศรีวิชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการแข่งขันวิ่ง Funrun ระยะทาง 5 km รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง รายการ อบจ.ลำพูน Road and Cross – Country Run @พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567