"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี ชั้นประถมศึกษา 6/3

ที่ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง

รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

จากรายการ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(สพฐ.) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.67 ณ โรงเรียนพุทธิโสภณ