"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัก ธนิตพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ที่ได้รับรางวัล
• ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา ภาษาอังกฤษ
• ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
• ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์

จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย  โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ (สอบแข่งขันออนไลน์)