"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวนคร สุริยานนท์ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่งสปริ้นเตอร์ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ขอชืนชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายนวนคร สุริยานนท์ อนุบาล 3/7 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 รุ่นอายุ 6 ปีชาย และ 1 เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตส์ ระยะ 25 เมตรรายการแข่งขันว่ายน้ำ โยธาสวิมมิ้งสปริ้นเตอร์ ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 ระดับภาค จัดโดย สโมสรว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่