"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวนคร สุริยานนท์ รางวัลการแข่งขัน ลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายนวนคร สุริยานนท์  อนุบาล 3/7 ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 13 รุ่นอายุ 6 ปีชาย
  • 1 เหรียญทอง ท่ากบ ระยะ 50 เมตร
  • 1 เหรียญทองแดง ฟรีสไตส์ ระยะ 50เมตร
  • 1 เหรียญทอง ท่าเตะเท้าฟรีสไตส์ ระยะ 25 เมตร
  • 1 เหรียญเงิน ท่ากบ ระยะ25 เมตร
  • 1 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร

รายการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่4 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายน 2567 ระดับจังหวัด จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง