"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันประเมินทักษะกีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมีณณพัส จิระธรรมนิตย์ ชั้นประถมศึกษา 5/1
รายการแข่งขันประเมินทักษะกีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567

ที่ได้รับรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 🏆 การแข่งขันยิมนาสติกลีลากรุ๊ปฟรีแฮนด์ รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ ทักษะร่างกายรุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันยิมนาสติกลีลา ทักษะห่วงรุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันยิมนาสติกลีลา กรุ๊ปริบบิ้นรุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ , สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี

จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ณ หอประชุมศิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทรบุรี ประเทศไทย