"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ “CSTD Thailand Dance Grand Prix 2024” ครั้งที่ 11ประเภท Contemporary Ensemble 10-12 Years

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมิ่งกมล พรหมเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 5/1

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 🥈1 เหรียญเงิน

จากการแข่งขันเต้นระดับประเทศ

ประเภท Contemporary Ensemble 10-12 Years
รายการ “CSTD Thailand Dance Grand Prix 2024” ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 จัดโดย CSTD ประเทศไทย

ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี