"The ultimate aim of education is the development of character"

สอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงสุณัฎฐา จักษุกรรฐ์ ชั้นประถมศึกษาป.5/4

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
วันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนพุทธิโศภน