"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลบุคคลยอดเยี่ยม อันดับที่1 รุ่นอายุ 10ปี และเหรียญรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกฤษฎ์ณัชพล ชัยมณีวรรณ์ ป.5/9

ที่ได้รับรางวัล

ได้รางวัลบุคคลยอดเยี่ยม อันดับที่1
รุ่นอายุ 10ปี ชาย
-เหรียญทอง เดี่ยวผสม 100 เมตร 10ปีาย
-เหรียญทอง กรรเชียง 25 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญทอง ผีเสื้อ 50 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 25 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญทอง ผีเสื้อ 25 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10ปีชาย
(ระดับจังหวัด)

จากการแข่งขันโยธาสวิมมิ่งสปริ้นเตอร์ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ณ ณ สระว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่18 – 19 พฤษภาคม 2567

จัดโดย นายประวิทย์ โยธา (ประธานจัดการแข่งขัน)