"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงสุณัฎฐา จักษุกรรฐ์ ชั้นประถมศึกษาป.5/4

ที่ได้รับรางวัล
2เหรียญทอง
2เหรียญเงิน

3เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ระดับจังหวัด
จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30-31 มีนาคม 2567
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่