"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง และเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ปุณณ์กันต์ เบ็ญจกรรณ์ ป.5/11

ที่ได้รับรางวัล

รุ่น 11 ปี ชาย
1) เหรียญทอง รายการ กบ 25 เมตร
2) เหรียญทองแดง รายการกรรเชียง 50 เมตร

จากการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ 2567 การแข่งขันระดับจังหวัด

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปา จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2567

จัดโดย สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง