"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2567 การแข่งขันระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธนัช มงคลศิวกุล   ชั้นประถมศึกษาป.5/1

ที่ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ท่าผลัด ระยะ 2*25 เมตร
เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 100 เมตร
เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร

จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2567 การแข่งขันระดับจังหวัด

ณ สระว่ายน้ำมหวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ. 2567

จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง