"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันตวิชญ์   ใจคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์

จัดโดย โครงการสอบ ท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์ (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567