"The ultimate aim of education is the development of character"

ถ้วยรางวัลคะแนนสูงที่สุดทักษะอุปกรณ์ห่วง และเหรียญรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.เบญญาภา สมบัติรัตนากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11
ที่ได้รับรางวัล

1.ยิมนาสติกศิลป์
1.1.รางวัลเหรียญทอง ทักษะร่างกาย รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป
2.ยิมนาสติกลีลา
2.1 รางวัลเหรียญทอง ทักษะห่วง รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป
2.2. ถ้วยรางวัลคะแนนสูงที่สุดทักษะอุปกรณ์ห่วง รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป
2.3.รางวัลเหรียญทองแดง กรุ๊ปฟรีแฮนด์ FIG โอเพ่น
2.4.รางวัลเหรียญทองแดง กรุ๊ปยิมแดนซ์ โอเพ่น
(ระดับจังหวัด)
จากการประเมินทักษะความสามารถของนักกีฬายิมนาสติกครั้งที่3
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
เมื่อวันที่4 พฤษภาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี