"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันหมากรุกสากล ศรีราชาแปซิฟิคพาร์ค Rapid Chess

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายชวกร เมธาวิทยากรณ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รุ่นเยาวชนภาคตะวันออก อายุไม่เกิน 10 ปี
จากการแข่งขันหมากรุกสากล ศรีราชาแปซิฟิคพาร์ค Rapid Chess
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา
จัดโดยสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา