"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเจ้าพระยา อารีศรีสม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ

จัดโดย โครงการสอบ ท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์ (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567