"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกวิน หวังรุ่งโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี2567
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ