"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายศิววัฒศิววัฒน์ ยิ้มโกศล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล เหรียญทองและโล่รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 2 ของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ และเหรียญทองและโล่รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ11ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายศิววัฒศิววัฒน์ ยิ้มโกศล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล
-เหรียญทองและโล่รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 2 ของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์
-เหรียญทองและโล่รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ11ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์
จากโครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา แบบ online จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ระดับประเทศ