"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภัทรกฤตย์ นากกลัด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัล การแข่งขันว่ายน้ำชาย อายุ 8 ปี ได้แก่ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 4 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภัทรกฤตย์ นากกลัด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัล การแข่งขันว่ายน้ำชาย อายุ 8 ปี ได้แก่
1 เหรียญทอง ท่ากบ 50 เมตร
1 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 50 เมตร
1 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
1 เหรียญทองแดงท่ากรรเชียง 25 เมตร
1 เหรียญทอง ท่ากบ 25 เมตร
1 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
1 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 50 เมตร
1 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 25 เมตร
จากการแข่งขันลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 4 ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567