"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอภิชญา กันหา ป.1/11ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 12 รุ่นอายุ 7 ปีหญิง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

ขอเเสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กหญิงอภิชญา กันหา ป.1/11

ได้รับรางวัล

ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 12 รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1 เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร
1 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 25 เมตร 1 เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ.2567