"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ Jomthong Junior Cup

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายศุภกฤต ขอดแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัล
 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ขันฟุตบอล 7 คน(รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี)
จากการเเข่งขัน “รายการ Jomthong Junior Cup
จัดโดย อำเภอจอมทอง
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567
ณ สนามหญ้าเทียม อำเภอจอมทอง