"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการเดอะวูลฟ์ลำพูน R-Speed

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายศุภกฤต ขอดแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่1 ขันฟุตบอล 7 คน(รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี)
จากการเเข่งขัน “รายการเดอะวูลฟ์ลำพูน R-Speed
จัดโดย ผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567
ณ สนามหญ้าเทียม The Wolf LamPhun