"The ultimate aim of education is the development of character"

การเเข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2024 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธีรภัทร มะณีทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
จากการเเข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2024 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (ระดับประเทศ)
จัดโดย Yamaha Music School
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล