"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน
จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ออนไลน์
จัดโดย : Top test center
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

(การแข่งขันออนไลน์)