"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน
จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
จัดโดย : Center one edition
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567

(การแข่งขันออนไลน์)