"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย รณกร เหล่าจันทร์ ช้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฟุตบอลในรุ่น U-9 รายการ Thailand Junior2023

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชาย รณกร เหล่าจันทร์ ช้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฟุตบอลในรุ่น U-9 รายการ Thailand Junior2023 ณ JPT ARENA Chiang Mai สนามฟุตบอลหญ้าเทียม หางดง-สันป่าตอง เชียงใหม่ วันที่ 10 มีนาคม 2567 จัดโดย เทศบาลเชียงใหม่ ระดับจังหวัด