"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย รณกร เหล่าจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ ปัญญาวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชาย รณกร เหล่าจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12
เด็กชาย ปุณณพัฒน์ ปัญญาวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ All Star Arena Kids tournament U9 รุ่นอายุ 9 ปีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม All Star Arena จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย เทศบาลเชียงใหม่ ระดับ จังหวัด